JSK Thailand Vending Machine
ภาษาไทย Thai Language ไทย English Language ภาษาอังกฤษ Eng
เมนู (Menu)
หน้าแรก / ตู้น้ำดื่ม ตู้น้ำมัน ตู้เกมส์ ตู้คาราโอเกะ หยอดเหรียญ
เกี่ยวกับเรา + แผนที่ บจก. เจเอสเค โปรโมชั่น
เว็บบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหาธุรกิจหยอดเหรียญ บจก. เจเอสเค โปรโมชั่น
ติดต่อสอบถาม ปรึกษาการทำธุรกิจหยอดเหรียญ
บทความที่น่าสนใจ เกี่ยวกับธุรกิจหยอดเหรียญ
ประมวลภาพกิจกรรม การออกงาน จัด Event รับรางวัล ฯลฯ
ดาวน์โหลด เอกสาร ราคา รายละเอียดสินค้า และการทำธุรกิจหยอดเหรียญ
อื่นๆ (Other)
แผนที่เว็บไซด์ (Sitemap) jsk2545.com
 
กรมธนารักษ์
THE TREASURY DEPARTMENT
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
        "เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม
ด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและโปร่งใส"
 
การจ่ายแลก - รับคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
หน่วย : ล้านเหรียญ
ชนิดราคา
ปี 2552
(ต.ค.51-ส.ค.52)
ปี 2551
(ต.ค.50-ก.ย.51)
ปี 2550
(ต.ค.49-ก.ย.50)
จ่ายแลก
รับคืน
จ่ายแลก
รับคืน
จ่ายแลก
รับคืน
10 บาท
119.901
72.583
171.376
66.193
168.687
65.958
5 บาท
167.615
46.406
231.418
39.518
206.403
42.232
2 บาท
161.393
37.466
173.768
31.903
160.102
11.008
1 บาท
462.647
111.465
752.688
146.826
792.822
208.712
50 สตางค์
76.839
6.758
99.294
11.737
106.496
7.339
25 สตางค์
104.220
5.944
157.998
10.379
2.552
6.303
10 สตางค์
-
-
0.010
-
-
-
5 สตางค์
-
-
0.010
-
-
-
1 สตางค์
-
-
0.010
-
-
-
รวม
1,092.615
280.622
1,586.572
306.556
1,571.240
341.552
หมายเหตุ : ข้อมูล ปีงบประมาณ 2552  ปรับปรุงเมื่อ  30 ก.ย. 2552
ที่มา : ส่วนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมธนารักษ์
 
 
จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
หน่วย : ล้านเหรียญ
 ชนิดราคา
จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ปี 2552
(ณ ส.ค.52 )
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2549
ปี 2548
   10 บาท 1,263.748 1,749.525 1,116.083 1,024.395 899.966
   5 บาท 1,860.097 1,723.480 1,534.789 1,372.500 1,153.388
   2 บาท 502.423 374.571 234.849 83.939 9.222
   1 บาท 10,110.294 9,754.879 9,178.823 8,618.714 7,850.318
   50 สางค์ 1,771.298 1,687.538 1,607.766 1,513.418 1,426.738
   25 สตางค์ 2,558.892 2,426.396 2,279.648 2,149.896 2,095.660
   10 สตางค์ 6.250 6.420 6.250 6.220 6.210
   5 สตางค์ 6.420 6.400 6.400 6.400 6.400
   1 สตางค์ 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
รวม
18,085.422
17,193.862
15,970.588
14,781.482
13,453.882
หมายเหตุ : ข้อมูล ปีงบประมาณ 2552  ปรับปรุงเมื่อ  30 ก.ย. 2552
ที่มา : ส่วนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน กรมธนารักษ์
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของกรมธนารักษ์ (The Treasury Department Background)
               กรมธนารักษ์ ก่อตั้งขึ้นใน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 (23 May 1933) ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรวมกรมฯ ที่มีหน้าที่สำคัญ ไว้จำนวน 4 กรม ด้วยกัน คือ
1. กรมกษาปณ์สิทธิการ , 2. กรมพระคลังมหาสมบัติ , 3. กรมเงินตรา , 4. กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อกรมฯ ต่างๆ ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ จนกระทั่งปัจจุบันใช้ชื่อ "กรมธนารักษ์"
 
 
แผนที่ตั้งกรมธนารักษ์ (Treasury Department Map)
 
ที่อยู่ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-273-0899 ถึง 903
 
Related Links ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

CopyRight © 2004-2010 by jsk2545.com
บริษัท เจเอสเค โปรโมชั่น จำกัด
โรงงานผลิต-จำหน่าย-ให้เช่า สินค้าหยอดเหรียญทุกประเภทครบวงจร
ภายใต้แบรนด์ เจเอสเค (JSK), เรนโบว์ (Rainbow), เจ็ทโซ่ (JetSo) ฯลฯ
สถานที่ตั้ง 144/1 ซอยตลาดศรีวนิช ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 แผนที่ (Map) บจก.เจเอสเค โปรโมชั่น
โทร.02-2457575-9 , 081-3044557 , 086-9998502 , 083-1418046 แฟกซ์.02-2468855
Send E-Mail e-mail:
rainbow@jsk2545.com
MSN: jsk2545@hotmail.com